Home ADVOKÁT
ADVOKÁT

JUDr. Mariyana Dimitrova

eská advokátka bulharského původu, soudní tlumočník jazyka bulharského zapsaný v seznamu Městského soudu v Praze a Ministerstva zahraničí Bulharské republiky, právník od roku 2000, po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným na ČAK od roku 2004 vede samostatnou advokátní kancelář sídlící v Praze spolupracující jak s jinými advokátními kancelářemi v ČR, tak i na území Bulharska. Orientace v buharských zákonech, jazyková vybavenost, znalost místních poměrů a přibrání místních advokátů nabízí jedinečnou možnost porovnání obou právních úprav. Kancelář má široké spektrum právních oblasti – sporná agenda, vedení soudních sporů, vypacování stanovisek a analýz, poradenství v civilním a obchodím právu, zastupování klentů v ČR. Předchozí zkušenosti v jiných advokátních kancelářích, českých a mezinárodní. Klientela česká, bulharská, zahraniční, mimo jiné zastupování klientů na území Bulharska: koupě prodej nemovitostí, pohledávky vůči osobám na území Bulharska za podmínek spolupráce s místními advokáty.

Sídlo kanceláře: Hybernská 38, 110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 775 174 433

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vzdelani

1987 - 1993
Anglické gymnázium Veliko Tarnovo, Bulharsko
1994 - 2000
Univerzita Karlova v Praze včetně obhájoby rigorozní práce
2003
Jmenování soudním tlumočníkem Městským soudem v Praze
2004
Advokátní zkouška ČAK s výborným výsledkem

 

Profesní praxe

2000

Advokátní koncipient v advokátní kanceláři posytující právní služby zahraničním klientům (korporatní právo, pracovní právo) ve spolupráci s belgickou advokátkou, komunikace v angličtině.

2001 - 2003

Advokátní koncipient JUDr. Kubíčka v kanceláři zabývající se všemi odtěvími českého práva, zejména spornou agendou, zastupování v civilním řízení, rodinné a trestní právo.

2003-2004
Advokát v AK JUDr. Ales Adamek se specializací na pojišťovací, občanské právo a obchodní právo.
2004 -

Samostatný advkát spoupracující s jinými advokáty v ČR na rozsáhlejších zakázkách ve všech oblastech českého práva a s bulharskými advokáty v Burgasu, Varně, Sofii ve věci bulharského práva.

Komplexí právní poradenství (občanské, obchodní, správní, pracovní, trestní právo), zastupování u soudů v České republice.

Projekty:

Poradenství pro malé a střední podnikatele
Právní poradenství při řešení obchodních sporů u soudů a mimosoudně
Náhrada škody , zastupování klientů před soudy v České republice včetně likvidací pojistných událostí pojišťovnami, vymáhání pohledávek a žaloby na náhradu škody
Poradenství pro Bulharský stát týkající se nemovitostí v jeho vlastnictví v České republice, spolupráce s ambasádou
Poradenství pro české společnosti a v souvislosti se založením org. složek v Bulharsku (Atradius Credit Insurance, NV, Nizozemí)
Případy s mezinárodním prvkem (dědictví, rodinné právo)
Poradenství pro spolupracující advokátní kancelář v projektech výstavby obchodních centrech Mall Sofia a Mall Plovdiv, Bulharsko.

Klienti:
Subjekty z České republiky / Bulharska / Moldovy / Makedonie / Ruska / Italie / Japonska

 

 

Jazykové znalosti
Bulharština - rodilý
Čeština - perfektní
Angličtina - výborná
Francoužština - úroveň B.2.2 IFP
Němčina - základní pasivní
Ruština - pokročilá

 

Další dovědnosti
Zkušenosti při vedení právní problematiky klientů
Vedení jednání v angličtině, bulharštině
Znalost českého a přehled o bulharském práv