Home O NÁS
O NÁS

uzemským a zahraničním klientům kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech českého právního řádu, zejména v oblastech práva občanského a obchodního: konzultace, zastupování u soudu ve sporném a nesporném řízení, uplatnění nároků na náhradu škody vůči odpovědným subjektům a pojišťovnám při výskytu pojistných událostí včetně dopravních nehod. Kancelář poskytuje nejen právní služby týkající se sporné agendy v oblasti obchodního a civilního práva (připomínkování a vypracování smluv, poradenství a zastupování v soudním řízení v České republice), v oblasti trestního práva, ale i právní služby s mezinárodním prvkem či podle cizího práva např. vyřízení dědictví, převody nemovitostí, uplatňování pohledávek vůči tamním subjektům včetně zajištení zastupování v soudním řízení. Pokud vyžadujete komplexní poradenství či pouze poradu ve výše uvedených oblastech, můžete nás kontaktovat.

Maximální vstřícnost jednání, flexibilitu a osobní přístup jsou naše priority. Každému klientovi je právní pomoc advokáta poskytována s plným ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku. Na nejvyšší úrovni ovládáme jak ceský právní řád, tak i bulharské právo. Kancelář spolupracuje s místními advokátními kancelářemi v Bulharsku a zajišťuje tímto profesonální právní pomoc a zastupování v Bulharské republice.

Zajišťujeme komplexní právní servis pro české klienty a firmy v Bulharské republice při realizaci koupě nemovitostí v Bulharsku, zápis společností do obchodního rejstříku a následné změny, při proději obchodních podílů apod., naopak pro zahraniční firmy řešíme otázky související s jejich podnikáním v České republice. V Bulharsku zajišťujeme prodej nemovitostí, zakládání poboček zahraničních společností či bulharských právnických osob. Nabízíme obstarání různých povolení a licencí, které vydávají příslušné orgány. V případě zájmu o koupi bytu, pozemku, apartmánu či jiné nemovitosti v Bulharsku, vyřízení dědictví fyzických osob, neváhejte nás kontaktovat.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak fyzické osoby, tak české a zahraniční právnické osoby podnikající v oblasti výroby a obchodu, marketingu, dopravy, energetiky, správy nemovitostí, cestovního ruchu, pojišťovnictví, umění. Vzhledem k univerzálnímu založení kancelář zastupuje i řadu klientů v oblasti práva rodinného /rozvod manželsví, úprava poměrů k nezletilým a další/ a zastupování ve správním a trestním řízení.

Náš tým je připraven poskytovat svým klientům komplexní právní služby v oblasti českého a bulharského práva, včetně daňového a účetního servisu. Spolupracujeme se soudními znalci, auditory, notáři, advokáti, tlumočníky, překladateli, exekutory a realitními kancelářemi. Osoby, které s námi spolupracují, jsou zkušení odborníci ve svých oborech. Spolupracujeme i s jinými advokáty a sdruženími advokátů podílem na rozsáhlejších projektech při výstavbě v oblasti due diligence.