Home PRÁVNÍ SLUŽBY Rodinné právo
RODINNÉ PRÁVO

prava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodičovská zodpovědnost a zastupování rodiče při svěření do péče a úpravě poměrů k nezletilým dětem, problematika výchovy a výživy nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.