Home PRÁVNÍ SLUŽBY Trestní právo
TRESTNÍ PRÁVO

dvokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti trestního práva. Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném, tak v řízení před soudy. Tato specializace byla zastoupena ihned při založení advokátní kanceláře a máme zkušenosti se zastupováním obviněných nebo poškozených osob řadu let. Právní pomoc bývá poskytována i formou konzultací. Advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při obhajobách a při dosahování alternativních způsobů ukončení trestného řízení. Praktické zkušenosti v tomto oboru práva datují od roku 2000, množství případů z této oblasti.