Home PRÁVNÍ SLUŽBY Správní právo
SPRÁVNÍ PRÁVO

astupování ve správním řízení a před orgány veřejné správy, při projednání přestupků a jiných správních deliktů, ve věcech žádostí o povolení k pobytu cizinců v ČR, státní občanství ČR, problematika žadatelů o azyl a pomoc při vyřizování žádosti o důchod v České a Bulharské republice, atd.