Home PRÁVNÍ SLUŽBY Občanské právo
OBČANSKÉ PRÁVO
  • Všechny oblasti občanského práva
  • Majetkové vztahy a spory mezi občany
  • Smlouvy, uzavírání a řešení sporů při jejich neplnění byty, nebytové prostory
  • Nájemní a podnájemní smlouvy, uzavírání a ukončení, řešení sporů z nájemních vztahů
  • Nemovitosti, sepisování smluv o převodech nemovitostí a vklad do Katastru nemovitostí
  • Náhrada škody, její uplatňování a řešení
  • Zastupování u soudů všech stupňů
  • Zastupování před úřady